• Úvod |
 • Partner |
 • Cena |
 • Smlouva |
 • Boj |
 • Čistota |
 • Odpuštění |
 • Deprese nebo pokoj

  O těchto stránkách

        Tyto stránky vznikly na pomoc lidem, jejichž situace je z pohledu jich samých, lidí okolo nich i odborníků celkem beznadějná. Někdo si možná řekne: Svět přece není černobílý. A bude mít pravdu. Lidé, kterých se tyhle stránky týkají, to dobře vědí. Bílou už dlouhou dobu neviděli a vědí, že svět je jen a jen černo-černý, po bílé dávno ani památky.

        Tyto stránky mají přinést pár slov o tom, že uprostřed černo-černého světa je potřeba rozsvítit světlo. Světlo tak pořádné, že tma uteče, ani se po ní nezapráší.

        Autor těchto stránek našel cestu z černé tmy do podivuhodného světla. Není odborníkem na danou problematiku, jen popisuje svoje zkušenosti s tou Cestou, kterou prošel v naději, že se další po té Cestě do svobody od útlaku vydají také.

        Na závěr celý ten kousek bible, který jsem uvedl na úvodní stránce. Je z listu Filipským, 4 kapitola:

        Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Vaše vlídnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu.
        A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.
        Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.        Budeme rádi, když nám napíšete své zkušenoti a dotazy na adresu

  info zavináč deprese-pokoj.cz


  TOPlist CNW:Counter