• Úvod |
 • Partner |
 • Cena |
 • Smlouva |
 • Boj |
 • Čistota |
 • Odpuštění |
 • Deprese nebo pokoj

  Odpuštění

        Odpuštění je podmínka pokojného života. Bez něj se nepohneš ani o kousek. Odpuštění je velmi, velmi zvláštní výsada Boží krevní smlouvy, svoboda a moc odpouštět hříchy je jedna ze zvláštních svobod, kterou ti Bůh předal uzavřením smlouvy s tebou. Ježíš mluvil o téhle moci, když byl vzkříšen a setkal se se svými učedníky:

        Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: „Pokoj vám.“ Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí Pána.
        „Pokoj vám,“ opakoval Ježíš. „Jako mě poslal Otec, i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy.“

        "Odpustit" je krásné české slovo, které vystihuje podstatu toho, co se děje. Znamená "pustit od sebe", "dát pryč od sebe". Pustit člověka, nebo událost ze svého srdce pryč. Zbavit se jí.

  Různé úrovně odpuštění

        Boží smlouva v Ježíšově krvi dává svobodu odpustit jakýkoliv hřích. Odpuštění hříchu je součástí té smlouvy, spolu s pokojem je první, na co narazíte. Odpuštění má více částí, úrovní, zmíním je tu schválně zvlášť.

  Odpusť druhým lidem.

        Cokoliv ti udělali. Cokoliv, odpusť. Užij si tu moc k odpuštění co nejdřív to jde. Odpusť svojí manželce/manželovi, že si tě vzal, odpusť, že tě opustil nebo opustila. Odpusť, jakkoliv ti ublížili. Odpusť svým rodičům, že tě opustili, že se o tebe nestarali, nebo starali až moc. Nebo třeba starají zrovna teď a leze ti to na nervy. Odpusť svojí tchýni, odpusť učitelům ve škole, odpusť šéfovi.

        Prostě pusť ze srdce všechno, co si držíš proti druhým lidem. Ve smlouvě s Bohem nemáš jinou šanci, pustíš to tak, jako tak, dřív nebo později. Tak to pusť od sebe co nejdřív.

  Odpusť sobě.

        Tohle je trochu těžší, jestli jsi byl nějakou dobu společníkem deprese. Odpusť sobě. Odpusť si všechno, co jsi zkazil, každou věc, na kterou s hrůzou vzpomínáš. Všechno, co jsi provedl. Bůh už ti odpustil, jsi v jeho smlouvě a v téhle smlouvě nemáš právo si proti sobě držet věci, které ti už Bůh odpustil.

        Zapomeň na sebelítost. Sebelítost je velmi vážný hřích, který je potřeba vyznat a poslat do věčných lovišť, kam právem patří. Sebelítost je "dobrá" kámoška, která hned v zákrytu táhne depresi. Pokud si vezmeš sebelítost do života, depresi určitě nenechá venku.

  Odpusť Bohu.

        To už není tak těžké, těžší je si přiznat, že proti Bohu něco máš. Odpusť mu, že tě stvořil. Odpusť, že tě stvořil zrovna takového, jaký jsi. Pusť Boha ze srdce jako svého nepřítele, pokud ho tam takhle máš. To už jsi měl teda udělat dávno, když si s ním uzavíral pokojnou smlouvu ;-)

  Boží odpuštění

        Pro odpuštění druhým lidem je dobré znát Boží příklad. Bůh mě i tobě odpustil ještě dříve, než s námi vůbec začal jednat, dříve, než jsme o něm vůbec zaslechli.

        Bůh však dokazuje svou lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás.
        Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krví, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni před hněvem. Neboť jestliže, když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smířeni skrze smrt jeho Syna, mnohem spíše, když jsme již smířeni, budeme zachráněni jeho životem.

  TOPlist CNW:Counter