• Úvod |
 • Partner |
 • Cena |
 • Smlouva |
 • Boj |
 • Čistota |
 • Odpuštění |
 • Deprese nebo pokoj

  Silný partner

        Po delší době prožité v depresi zjistíte, že je to nemoc o poznání silnější než vy sami. Člověk má tendenci si instinktivně vybírat proti depresi partnera, který slibuje alespoň trochu pomoci.

  Alkohol, drogy nebo chemie jako partner do deprese

        První partner a spojenec proti depresi bývá alkohol. To je partner velmi, velmi silný. Jenže to není spojenec váš, ale smluvní partner deprese. Pokud jste zkusili alkohol, nejspíše jste už poznali, že vzít si jako partnera alkohol znamená nerozlučnou partnerskou trojku - člověk, alkohol a deprese. Podobnou zkušenost můžete dříve nebo později udělat i s jinými drogami. Ale nemusíte.

        Běžně používané léky neřeší podstatu depresí, ale jen jejich vnější projevy a tak jsou jen velmi slabým partnerem v boji s touto nemocí. Mohou alespoň potlačit některé tělesné příznaky deprese, ale příliš mnoho lidí skončilo svůj život nadopovaný antidepresivy dříve, než si jejich nejbližší nebo oni sami přáli.

  Pokoj s Bohem - silný partner v boji s depresí

        Deprese a prázdnota nejsou jen tělesnou nebo duševní poruchou. Deprese je špatný stav uvnitř, v duchu člověka, nepřichází zvenku. Tento špatný stav se příliš nemění myšlením - a pokud, tak spíše k horšímu. Tězké duševní pochody (myšlenky) a tělesné projevy jsou následkem vnitřního stavu, výsledkem pochodů v duchovní oblasti.

        Pro změnu tohoto stavu je potřeba zbraň, která je dostatečně silná na zaplnění prázdnoty a likvidaci deprese. Touto dokonalou zbraní je Boží pokoj - pokoj s Bohem.

        V bibli existuje jedno velmi silné zaslíbení, které je dobrým záchytným bodem pro naději v boji s depresí:

  Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum,
  bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši.

        Boží pokoj je opravdu silný partner - pokud máte tohoto partnera uvnitř sebe, už tam není prázdno. Boží pokoj je navíc tak rozpínavý partner, že na stejném místě s ním nemá šanci obstát cokoliv jiného - ani deprese. Moc Božího pokoje převyšuje i rozum, všechno, co jste poznali.

  TOPlist CNW:Counter