• Úvod |
 • Partner |
 • Cena |
 • Smlouva |
 • Boj |
 • Čistota |
 • Odpuštění |
 • Deprese nebo pokoj

  Cena za vysvobození

        Předchozí stránka byla o Božím pokoji, který je schopen chránit srdce i mysl člověka proti mnoha nepřátelům, hlavně proti depresi a prázdnotě. Jaká je však cena za získání tak silného partnera?

        Cesta k Božímu pokoji, kterou popisuji na těchto stránkách, není levná cesta. Za tuhle cestu byla zaplacena nejvyšší cena, jaká kdy v historii byla vůbec za něco zaplacena. Pokud chcete vyjít na tuhle cestu, zaplatíte stejnou cenu - všechno. Pokud nejste ochotní jako cenu za vysvobození z deprese prodat celý svůj život, všechno, co máte, a vyměnit ho za život cizí, nejspíš jste o depresi jen slyšeli někde z dálky a dál radši nemusíte číst.

  Boží věčná smlouva

        Člověk odešel z Boží slávy a z Božího pokoje skrze svůj hřích. Minul cíl, pro který ho Bůh stvořil a pobíhá po svých životních cestách, které jsou daleko od Boha. Každý člověk - i ty.

        Bůh ale měl řešení v téhle zlé situaci člověka - nabídl život za život každého jednoho člověka. Bůh otevřel věčnou smlouvu, kterou může člověk vstoupit zpátky do Boží přítomnosti a pokoje. Smlouvu, kterou se každý člověk může zbavit hříchů, které ho oddělují od Boha a otvírají prostor zlu - a třeba i depresi a vrátit se k pokoji s Bohem.

        Tím životem, který byl za tebe nabídnut, je život Ježíše Krista. Ježíš byl ukřižován a zemřel, abys ty mohl žít v pokoji. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v Ježíši a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, způsobil pokoj tomu, co je na zemi i na nebi. To, co Ježíš přinesl na zem, byla nová smlouva, smlouva v krvi. To je smlouva ve stylu "Život za život", "Všechno za všechno".

        Líbí se mi jedno přiblížení téhle smlouvy, které známe z filmu Vinnetou. Ke konci prvního dílu uzavřel ten typ smlouvy Old Shaterland a Vinnetou. Byla to krevní smlouva - spojili svoji krev. Ta smlouva znamenala jednoduchou věc - jeden druhému dali svůj život. Stali se z nich spojenci na život a na smrt.

        Tenhle typ krevní smlouvy otevřel Bůh ze svojí strany v Ježíši Kristu, Božím synu, který přišel na zem, žil tady na zemi život bez jediného hříchu ale vzal svojí mocí všechny naše hříchy s sebou na kříž.

  TOPlist CNW:Counter